Vad kostar tandvården?

Allmänna tandvårdsbidraget

Du får ett bidrag varje år som du kan använda på tandvård. Bidraget finns registrerat hos tandläkaren och det är inget du behöver hålla koll på. Ett bidrag kan sparas max två år, sedan förfaller det. Se därför till att besöka tandläkaren eller tandhygienisten regelbundet för att ta del av dina innestående bidrag.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet innebär att Försäkringskassan betalar en viss procent av dina tandvårdskostnader om de kommer upp till vissa nivåer under ett år. Det är inte heller något du själv behöver hålla dig uppdaterad kring, utan det finns registrerat hos tandläkaren. På Ama Dental har vi som service att informera när högkostnadsskyddet går ut, så att du hinner utföra den tandvård du behöver innan högkostnadsperioden tar slut.

Hur betalar jag?

Hos oss betalar du kontant, med betalkort eller dela upp betalningen efter varje besök. Vi erbjuder tandvårdslån via Resursbank. För att du lätt ska kunna se över dina kostnader samt behandlingar som har utförts och som ska utföras, får du alltid en skriftlig behandlingsplan av oss. I behandlingsplanen specificeras dina behandlingar, tandvårdsersättning samt totalkostnaden tydligt.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett tillgodohavande hos Försäkringskassan på 300 eller 600 kr som ska främja regelbundna tandvårdsbesök och en god munhygien. Bidraget delas ut 1 juli varje år och kan användas som delbetalning för undersökningar och behandlingar hos din tandläkare eller hygienist. Du kan spara ditt ATB i som högst 24 månader, därefter ersätts ditt gamla belopp med ett nytt. Du kan alltså aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Alla uppgifter finns bokförda hos din tandläkare och är varken något du behöver hålla reda på eller ansöka om.

Hur mycket får jag i ATB?

– Är du 23 år eller yngre? Din tandvård är kostnadsfri.
– Är du 24-29 år? Ditt ATB uppgår till 600 kr per år.
– Är du 30-64 år? Ditt ATB uppgår till 300 kr per år. Är du 65 år eller äldre??
– Ditt ATB uppgår till 600 kr per år.

Exempel

Om du är 25 år gammal och inte har varit hos tandläkaren på två år har du har 1200 kr i outnyttjat ATB. Beloppet dras då av från ditt nästa tandvårdsbesök per automatik, om du själv inte har några invändningar till det. Kom ihåg att du aldrig kan spara ditt ATB i mer än två år. Därför kan det vara både klokt och ekonomiskt att planera in regelbundna besök hos din tandläkare för att inte gå miste om ditt bidrag – det kan spara dig både pengar och besvär i längden.

Högkostnadsskydd

Det är ett skydd mot höga kostnader inom tandvården, och innebär att du endast behöver betala delar av kostnaden i samband med större ingrepp och behandlingar. Ersättningen är rörlig och aktiveras först när du har kostnader som enligt referenspris överstiger 3000 kr under en ersättningsperiod. Alla uppgifter finns registrerade hos din behandlare och Försäkringskassan återbetalar kvarstående belopp direkt till denne.

Hur mycket uppgår högkostnadsskyddet till?

– Tandvårdskostnader upp till 3 000 kr? Du täcks ej av högkostnadsskyddet.
– Tandvårdskostnader mellan 3 001 – 15 000 kr? Du erhåller 50% rabatt på referenspriser.
– Tandvårdskostnader över 15 000 kr? Du erhåller 85% rabatt på referenspriser.

Referenspriset är ett av staten fastställt pris för de tandvårdsåtgärder som omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Observera att det är det angivna referenspriset för respektive åtgärd som ligger till grund för Försäkringskassan ersättning, och inte det pris din tandläkare tar ut för behandlingen. Eventuell mellanskillnad behöver du bekosta på egen hand.

Allmänt tandvårdsbidrag

Alla patienter som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdbidrag från och med den 1 juli det år de fyller 22 år. AMA Dental är anslutna till försäkringskassan och det allmänna tandvårsbidraget kan utnyttjas under våra behandlingar. OBS, det allmänna tandvårsbidraget kan ej utnyttjas i estetiska behandlingar. Från och med april år 2018 så fördubblas tandvårdsbidraget.

Läs mer
Information

Adress: Pressarvägen 11, 176 71 Järfälla
Telefon: 08-583 550 33
E-post: info@kallhallstandcenter.se

Öppettider

Mån - Fre: 8:00 - 18:00

Vid akuta fall under helger, kontakta Vårdguiden 1177 för hänvisning till jourhavande tandvårdsklinik.

Vill du bli uppringd?

Fyll i nedan uppgifter om du vill att vi ska ringa upp dig.

    © 2024 Kallhälls Tandcenter. All rights reserved | Created by